I Congrés Internacional de Dones Roma

El “I Congrés Internacional de Dones Gitanes: Les altres Dones” es va celebrar els dies 7 i 8 d’octubre de 2010 a Barcelona, ​​Espanya. Més de 250 dones Gitanes de més de 15 països van estar presents per discutir les seves realitats i trobar solucions als problemes que s’enfrontaven. Com a resultat d’aquest Congrés es va establir una xarxa d’ONG de dones Gitanes i es va dur a terme una sèrie de projectes finançats per la UE.

Es pot trobar més informació sobre les Conclusions del Congrés aquí.

Més informació sobre la Declaració del Congrés pot trobar-se aquí.


Aquí hi ha un vídeo fet per l’Associació de Dones Gitanes Sim Romi situada al País Basc d’Espanya:n: