Economia

Justificació econòmica II Congrés Internacional de Dones Gitanes
CONCEPTES DESPESES Preu / unitat
ESPAI CEDIT CAIXA FÒRUM
Sala auditori, aules de treball – €
Equips de sos, projectors, etc. – €
Cabines de traducció i receptors, sala de auditori – €
Cabines de traducció i receptors, grups de treball – €
TOTAL ESPAI – €
PERSONAL EXTERN
Servicio Personal  Tècnic Caixa Fòrum 4.356,00 €
Concert Piano Rosario Montoya La Reina Gitana: Despeses musicals, Auditori, Sos i viatges dels/les músics/ques) 4.406,40 €
Servicio de traducció: Traductores/as anglès-espanyol – català, equip de traducció Romaní -Inglés 4.955,94 €
TOTAL  PERSONAL EXTERN 13.718,34 €
DISSENY, IMPREMPTA I MATERIAL / BÉNS CONSUMIBLES
Disseny cartell, carpetes, roll ups i producció roll ups 1.528,52 €
Impressions cartells, tríptics, carpetes, programes 2.342,49 €
Material participants: bosses, bolígrafs, llibreta, identificadores 5.035,33 €
TOTAL  DISSENY, IMPREMPTA I MATERIAL / BÉNS CONSUMIBLES 8.906,34 €
TRANSPORT, ALLOTJAMENT,  MANUTENCIÓ PARTICIPANTS
Viatges participants Internacionals i nacionals, autobús, avions i trenes  des de país o ciutat d’origen -Barcelona 68.984,76 €
Transports interiors participants a Barcelona 6.098,60 €
Allotjament participants 22.607,36 €
Pausa del descans, matins de 2 dies a Caixa Fòrum 5.938,40 €
Esmorzar divendres al Poble Español 9.101,09 €
Bossa de pícnic per a l’esmorzar del dissabte 1.809,50 €
TOTAL TRANSPORT, ALLOTJAMENT,  MANUTENCIÓ PARTICIPANTS 114.539,71 €
CONTINGUTS
Dinamització, coordinació i organització del congrés 26.000,00 €
SUBTOTAL CONTINGUTS 26.000,00 €
ALTRES DESPESES
Correus i missatgeria 400,00 €
Despeses  de telèfon, fax i internet 1.500,00 €
SUBTOTAL ALTRES DESPESES 1.900,00 €
COST TOTAL CONGRÉS 165.064,39 €