Subvencions

PREVISIÓ D’ INGRESSOS
ADMINISTRACIÓ /ENTITAT 2017 2018 VIA
Generalitat de Catalunya.
Departament de Serveis Socials i Família.
Pla Integral del Poble Gitano
39.900,00€ 29.400,00€ Projecte Plurianual línia F4
Generalitat de Catalunya
Secretaria de Igualtat, Migracions i Ciutadania
10.000,00€ Convocatòria general 2018, Pendent de aprovació.
 

Generalitat de Catalunya

20.000,00€ Conveni Generalitat/ Fundació Obra Social La Caixa
Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones
10.000,00€ Convocatòria general 2018, Pendent de aprovació.
Fundació Obra Social La Caixa 30.000,00€ Conveni 2018
Diputació de Barcelona
Gerència de Servicios de Igualtat i Ciutadania
Àrea de Atenció a las Persones
10.000,00€ Convocatòria general 2018, Pendent de aprovació.
Ajuntament de Barcelona
Direcció de Drets de la Ciutadania y Diversitat
Consell Municipal del Poble Gitano
6.000,00€ Factura de serveis
Ajuntament de Barcelona
Direcció de Feminismes i LGTBI
Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.
6.000,00€ Factura de serveis
Participants que paguen el seu material i dinars (16 participants 100€ cada una) 1.600,00€ Transferència bancaria
 

TOTAL INGRÉS ANUAL

 

39.900,00€

 

125.018,00€

TOTAL INGRÉS CONGRÉS 164.918,00€
TOTAL DESPESES 165.064,39€
DIFERÈNCIA -146,39€