Informació d’Inscripció


II Congrés Internacional de Dones Gitana: “Les Altres Dones”


www.dromkotar.org


La inscripció per a l’esdeven

iment està oberta! Afirmació d’Inscripció

Hi ha una manera de registrar-se:  Utilitzeu el formulari de Google (enllaç aquí).

Qualsevol dubte, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres: 2ndinternationalromawomenscon@gmail.com 


 

La inscripció té un cost de 100 € i inclou:
• Material
• Esmorzars divendres i dissabte
• Menjars de divendres i dissabte
• Sopar divendres
• Berenar dissabte
• Traduccions. (Català, Castellà, Romà)
• Servei de ludoteca (en cas de ser necessari)

Registrar-se per l’esdeveniment no significa automàticament participació. Estarem en contacte després de completar el formulari de registre i enviar-li els detalls rellevants.

Inscripció BECADA (subjecte a la disponibilitat de recursos de l’organització del congrés):
– S’atorgaran beques a dones gitanes amb ingressos mensuals iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) i / o amb una renda per càpita per sota del PIB del seu país.
– a les dones gitanes sense estudis postobligatoris.

* Si voleu sol·licitar-se i considerar-se per una tarifa no prevista, consulteu la informació de beques a continuació.


BECAS

Criteris i Sol·licitud

Si voleu participar al congrés però necessiteu una beca, llegiu els criteris primer. Si compleix els requisits, ompli l’aplicació de beques que es troba en aquest formulari de google.


Beca Criteris


Les beques es poden gestionar:
a) de forma individual o
b) a través d’una entitat (escola, associació, ONG …)
Criteris d’atorgament de beca:

-Ser dona gitana i tenir uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) i / o amb una renda per càpita per sota del PIB del seu país. *

-Es tindrà en compte la renda per càpita de les unitats familiars.

La beca inclou: inscripció al congrés, allotjament, viatge, menjars organitzats al congrés segons tipologia (Internacional, estatal, autonòmica).

La beca NO contempla i en cap moment inclou:
– viatges amb taxi. Es prioritzaran SEMPRE els transports col·lectius.
– àpats del congrés ni de l’organització.
– no es pagaran despeses de vehicles particulars.

El nombre de beques és limitat i es concedirà segons l’ordre d’arribada i els criteris establerts al formulari de google. Llegeix els criteris amb caritat! En cas de superar el nombre de beques, es realitzarà una loteria amb els becaris.

Beques extraordinàries:
– ponents que participen en les taules rodones.
– gent voluntària que participarà en l’organització i el bon funcionament del congrés.
– Nenes majors de 12 anys.

* Per a l’atorgament de la beca es necessitarà la presentació d’un document que acrediti la renda econòmica definida com a criteri (IPREM) o, si no, una declaració jurada de la persona o entitat que ha contactat amb la persona.