Objectius Congrés 2018

1. Potenciar una imatge positiva del poble gitano i de les dones gitanes, donant a conèixer les situacions de discriminació i de superació que estan protagonitzant para visibilitzar les solucions i aportacions que ja s’estan desenvolupant i que estan obtenint bons resultats.

2. Aprofundir sobre la desigualtat de gènere i promoure la igualtat de gènere i el treball conjunt entre homes i dones gitanes per a la construcció d’una societat més igualitària.

3. Ampliar, enfortir i desenvolupar una xarxa de dones gitanes que promogui la difusió de les pràctiques superadores de les situacions de desigualtat.

4. Enfortir una xarxa de dones gitanes amb altres xarxes o grups per poder multiplicar el treball de sensibilització i coneixement del poble gitano en general i les dones gitanes en particular.

5. Trencar el silenci davant les situacions de violència de gènere i promoure una convivència pacífica i enriquidora entre home i dones.

6. Difondre i amplificar la veu de les dones gitanes.