By on abril 29, 2019

CURS OFICIAL DE MONITORES D’ACTIVITATS D’OCI INFANTIL I JUVENIL. ESPECIALITAT MENJADORS ESCOLARS PER A DONES GITANES

Al gener de 2019, 18 dones gitanes van finalitzar la part teòrica de curs oficial. Ara es troben realitzant les pràctiques en diferents centres educatius al voltant de la ciutat de Barcelona.