ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

La nostra Associació també treballa amb varies xarxes i participa en diferents grups d’entitats a nivell regional, estatal i europeu relacionades amb la població gitana, l’educació de persones adultes, la lluita contra la violència de gènere, entre altres temes.

Algunes de les entitats amb les que l’Associació Drom Kotar Mestipen participa son:

A nivell Europeu
Drom Kotar Mestipen es membre convidat de tres organitzacions reconegudes. L’objectiu de la nostra participació és contribuir amb les veus de les dones gitanes de base a través de la nostra metodologia basada en el diàleg en peus d’igualtat.

  • La Xarxa Internacional de Dones Romanís (IRWN)).
  • Lobby Europeu de dones.
  • Plataforma de la societat civil de la UE contra el tràfic d’éssers humans.

A nivell nacional
Drom Kotar Mestipen és membre de KAMIRA, Federació Nacional de Dones Gitanes, que treballa per a l’apoderament i la promoció integral de les dones gitanes. Les nostres col.laboracions s’han acostat en els últims anys, especialment en la promoció de las dones gitanes, i les preocupacions sobre com abordar la violència de gènere i el tràfic de persones, que tambié afecta a les comunitats gitanes.

A nivell local 

 • Intergrup del Poble Gitano del Parlament de Catalunya.
 • Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i específicament, en els grups de treball de Dones i Educació; així com el seu Consell Assessor.
 • Consell Municipal del Poble Gitano del Ajuntament de Barcelona, tant en la comissió permanent com les comissions de treball.
 • Federació d’Asociacions Culturals i Educatives de persones Adultes (FACEPA)
 • Centre d’Estudis Gitanos de CREA-Universitat de Barcelona.