Projectes de seguiment

De l ‘ “I Congrés Internacional de Dones Gitanes: Les altres dones”, es va fer un seguit de recomanacions als responsables de la formulació de polítiques i altres parts interessades clau, així com a la identificació d’àrees que podrien desenvolupar-se encara més. Després del Congrés es van buscar i van dur a terme amb èxit diversos projectes finançats per la Unió Europea.