Metodologia / Enfocament

La DKM s’enorgulleix de treballar estretament amb les dones gitanes de base i de garantir que les més vulnerables tinguin espais per a ser escoltades i reunir-se per trobar les solucions als diversos desafiaments que afecten la comunitat. Els mètodes horitzontals i participatius empleats facilitaran els espais dialògics donant la paraula a les dones i joves gitanes.

El Congrés inclourà amb tres espais que aportaran continguts per el debat i per les propostes. El primer espai  estarà vinculat a l’acció teòrica i acadèmica, el segon espai  a les intervencions i pràctiques i el tercer a les veus de les dones gitanes de base. Els espais tindran diferents formats per aconseguir espais dialògics entre dones (ponents, ponències, simposis, tallers, seminaris i altres).

Des de la Drom Kotar Mestipen proposem que el congrés giri al voltant dels següents temes: educació, salut, prevenció de la violència de gènere, feminisme, salut i mercat de treball.  Durant la sessió preparatòria a cada país  els temes seran definits i acordats per consens, tant els temes definitius del Congrés com la seva perspectiva per treballar-los (tallers, panells, seminaris, taules rodones, grups de treball, etc …).

Per assegurar l’èxit del congrés, hi haurà un intens treball previ de contacte i coordinació de treball amb organitzacions i grups de dones de tots els territoris. Així, aconseguirem involucrar en l’organització del Congrés a totes les dones i moviments que ho vulguin.